Uzman Doktor

Cengiz Darılmaz

Psikiyatrist & Psikoterapist
Cengiz Darılmaz

1985 yılında Elazığ'da doğmuş olan Uzm. Dr. Cengiz Darılmaz, tıp eğitimini 2004-2010 yılları arasında Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra pratisyen hekimlik devlet hizmet yükümlülüğünü 2010-2012 yılları arasında Ergani Toplum Sağlığı Merkezi'nde başarıyla yerine getirdi.

Kariyer Yolculuğu

Uzm. Dr. Cengiz Darılmaz, kariyerine çeşitli önemli kurum ve hastanelerde çalışarak başlamıştır. 2012-2016 yılları arasında Araştırma Görevlisi ve Asistan Doktor olarak görev yaptığı yerler arasında Fırat Üniversitesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı ve İstanbul Adli Tıp Kurumu bulunmaktadır. Bu dönemde edindiği deneyimler, onun klinik uygulamalardaki bakış açısını güçlendirmiştir.

Psikiyatri İhtisası'nı 2016-2020 yılları arasında İnönü Üniverstesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Bu dönemde Prof. Dr. Süheyla Ünal yöneticiliğinde gerçekleştirilen İnönü Üniveristesi’nin ev sahipliği yaptığı Yaz ve Güz Okulu programları kapsamında ‘’Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR Uygulamaları ( Doç. Dr. Burhanettin Kaya )’’, ‘’ Yas Sürecine Farklı Yaklaşımlar ( Prof. Dr. Bedriye Öncü)’’, ‘’( Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi Bağlamında Uygulamalı Hipnomeditasyon Eğitimi ( Prof. Dr. Atilla Soykan)‘’ ''Terapi Beyinde Ne Yapar ( Prof. Dr. Süheyla Ünal ) ‘’ konulu eğitimlere katıldı. Prof. Dr. Rıfat Karlıdağ tarafından uygulanan Vajinismus Grup Terapilerine katıldı. ''Karaciğer Nakli Olan Hastaların Psikososyal Durumlarının ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi'' hakkındaki bitirme tezini hazırlayıp ihtisasını tamamladı.

Uzmanlık ve Özel Pratik

İhtisas eğitimini tamamladıktan sonra, Uzm. Dr. Cengiz Darılmaz 2020-2022 yılları arasında İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde uzmanlık devlet hizmet yükümlülüğünü başarıyla tamamladı. Ancak 2022 yılında, daha fazla bağımsızlık ve yaratıcılık isteği ile kamudaki görevinden ayrılarak kendi muayenehanesini açmaya karar verdi. Ocak 2023 itibariyle kendi muayenehanesinde hasta kabulüne başladı.

Eğitim ve Sertifikalar

Uzm. Dr. Cengiz Darılmaz, kariyeri boyunca sürekli olarak kendini geliştirmeye önem vermiştir. Bu doğrultuda, Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından sunulan Bilişsel Davranışçı Terapi kurumsal-uygulama ve süpervizyon eğitimlerini 2017-2019 yılları arasında başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca, EMDR terapisi konusunda da Prof. Dr. Burhanettin Kaya'nın düzenlediği süpervizyon eğitimini başarıyla tamamlamıştır. Cinsellik ve Cinsel İşlev Bozuklukları Temel Eğitimi almış olup, bu alandaki süpervizyon eğitimleri devam etmektedir. Bu eğitimler, uzmanlık alanında daha geniş bir yelpazede hizmet sunabilmesi için onun beceri ve bilgisini zenginleştirmiştir.