Kişinin toplum içinde yapması gereken rutin işlerini ve aktivitelerini engelleyen, sosyal ortamlarda kendisini küçük duruma düşürecek yanlış bir şey yapma ile ilgili düşüncelerin hakim olduğu, yoğun kaygı hissetme hali olarak tanımlanır. Kızarma, titreme, terleme ve çarpıntı gibi fiziksel bulgular eşlik eder.

Kişi bu yoğun kaygı ve belirtilerin topluluk içindeki herkes tarafından fark edileceğini düşünerek bazı aktivitelerden kaçınır veya bu aktivitelerden önce yoğun bir rahatsızlık hisseder (beklenti anksiyetesi).

Hayatın herhangi bir döneminde başlayabilse de gençlerde ve kadınlarda daha sık görülür. Yaygın Anksiyete Bozukluğu, özgül fobiler, panik bozukluk, kaçıngan kişilik, duygudurum bozuklukları ile birlikte görülme sıklığı yüksektir.

Referans Kaynaklarda bilişsel-davranışçı terapinin (BDT) diğer psikoterapi türlerinden etkili olduğunun kanıtlandığı belirtilmektedir. Son dönemlerde uygun hastalarda EMDR terapisinin de oldukça etkili olduğuna dair görüşler ve veriler mevcuttur.